Page 3 - Kunst en historie
P. 3

    Kunstpark De Haenen
                                                             De historie
St. Franciscus Xaverius
Als u naar het golfpark gaat, dan rijdt u de statige oprijlaan op, de Arnold Janssenlaan. Arnold Janssen is de stichter en eerste Generale Overste van het Gezelschap van het Goddelij- ke Woord (Societas Verdi Divini - SVD). Het doel was om priesters voorname- lijk voor de missie op te leiden.
De eerste priesters, onder leiding van pater Franc Ariens, vestigden zich in 1915 in een boerderij in Teteringen.
Aan het einde van de laan ziet u het Missiehuis. Het eerste gedeelte van het Missiehuis is gerealiseerd in 1916. De opdracht van de bouw werd ge- gund aan Martens uit Oosterhout voor de aanneemsom van 35.000 gulden.
Het was een blokkendoos met als bijnaam ‘de sigarenfabriek’, daar het niet echt een fraai gebouw was. In 1926 werden de noord- en zuidvleugel gebouwd, waardoor het Missiehuis is ontstaan in zijn huidige vorm.
U vervolgt uw tocht naar het golfpark
en rijdt over de Laan der Continenten. Deze straatnaam verwijst naar de fraters, die in alle continenten van
de wereld werkzaam waren. Vanuit Teteringen zijn er ongeveer 380 paters uitgezonden, waarvan de eersten in Azië terecht kwamen.
Zo wordt de naam van het Missiehuis duidelijk. Franciscus Xaverius was een Spaanse Jezuïet, die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-Azië.
 pagina 3
 


   1   2   3   4   5