Page 4 - Kunst en historie
P. 4

 Van Missiehuis naar bejaarden­ centrum
In de tien jaar na de Tweede Wereld- oorlog werden in Teteringen 123 priesters gewijd, van wie er 103 voor
de missie bestemd waren. Maar de jaren van overvloed liepen snel af, het aantal bejaarden nam toe en het aantal theologanten slonk zienderogen.
De fraters gingen buitenshuis in
‘De Sluis’ te Breda wonen. De vraag rees: ‘Hoe nu verder met de SVD- communiteit?’. Dan komt de gedachte naar voren omtrent de stichting van een bejaardencentrum, waarin zowel de SVD-ers als bejaarden uit het dorp onderdak zouden vinden. Dit is het begin van bejaardencentrum ‘Zuider- hout’, welke op 26 mei 1973 officieel in gebruik werd genomen. In 1975 werd een nieuw paviljoen met 40 apparte- menten gerealiseerd en later verder uitgebreid.
Door het regelmatig voorkomen van sterfgevallen was het een probleem
om zeker in de ‘oudbouw’ op een verantwoorde wijze leegstand te voorkomen. De oplossing was om ver- zoeken voor huisvesting van andere orden en congregaties te honoreren. Dit is de reden dat er 99 religieuzen van 12 orden of congregaties wonen verspreid over de diverse gebouwen op het terrein van Zuiderhout. In het Missiehuis wonen nog 39 fraters.
Het gaat te ver om de complete geschiedenis van het Missiehuis te beschrijven. Bent u in meer geïnte- resseerd? Ga dan naar de volgende website: www. svdnet.nl en klik onder ‘communiteiten’ op Teteringen. U kunt dan de geschiedenis van het Missiehuis downloaden.
Het golfpark heeft de grond van de SVD met de pauselijke goedkeuring verworven. Dit betreffen met name de gronden bij hole 9, 10 en 11.
   

   2   3   4   5   6