Page 5 - Kunst en historie
P. 5

    HISTORIE De Haenen
                                                               Het kerkhof
Hier worden de overledenen van de congregaties van de SVD, de missionarissen van de H. Familie en de Benedictinessen van het H. Sacrament begraven. Op de kruisbeelden staan de geboorte-, intredings- en
sterftedatum van de paters en broe- ders. Daarnaast ziet u in welke landen de missionarissen hebben gewerkt.
Bij het kruisbeeld zijn nog 3 graven van de bisschoppen en weldoener van de congregatie. Als blijk van respect zal tijdens een begrafenis de oefen-
faciliteiten en hole 1 afgesloten worden. U ziet ook het Heilig Hart beeld, hetgeen in 1930 is geplaatst. Mocht het niet lukken met golfen, dan kunt u op deze plaats een schietgebedje doen.
 pagina 5
    3   4   5   6   7