Page 6 - Kunst en historie
P. 6

 Vijver en zwembad
Tijdens het spelen komt u bij hole 10 terecht, de Oranjevijver, waarin prinses Juliana in 1945 heeft gezwommen.
Of was het toch het zwembad waarin de prinses heeft gezwommen?
Het definitieve antwoord is de vijver. De oorspronkelijke vijver was veel groter dan zijn huidige vorm en is niet op een natuurlijke manier ontstaan.
Ook de fraters gingen op vakantie en familiebezoek, maar door een veror- dening van hoger hand mochten de fraters niet jaarlijks meer op vakantie of familiebezoek. Om de vakantie- maanden in juli en augustus toch nuttig te besteden werd o.a. besloten om op het eigen terrein een vijver
te gaan graven om in de zomer te kunnen zwemmen en in de winter
te schaatsen. Op 1 juli 1929 ging de eerste schop de grond in. Op de foto ziet u de kleedhokjes, gelegen waar nu de heren tee is. De oorspronkelijke vijver was inclusief de plaats, waar
nu het betonnen zwembad (in 1962 gebouwd) ligt. Om te citeren uit de verhalen van pater Klaas Rigter: ‘Maar nu niet gering dunkend neerzien op onze toenmalige vijver - al is hij nu (1973-1979) terug geschrompeld
tot een kikkerplasje met waterlelies en riet - maar toen was het machtig water. Het stond tot de rand, soms tot in de badhokjes. Men kon er gemak- kelijk in verdrinken en verschillende fraters zijn daar ternauwernood aan de verdrinkingsdood ontkomen.’ Pater Rigter noemde zichzelf de ‘koninklijke badmeester’, want hij stond het toe dat prinses Juliana in 1945 mocht zwemmen in de vijver, welke normaal voor priesters gereserveerd was. Hij moest nog wel de Poolse mijnen verwijderen, want die waren tijdens de oorlog in de badhokjes opgeslagen.
  

   4   5   6   7   8