Page 8 - Kunst en historie
P. 8

 Sjef Voets
Een beeld van Sjef Voets (1956)
begint in de aarde. Zo vanzelfsprekend en natuurlijk staat het daar, alsof het rechtstreeks uit de aarde oprijst, alsof het op de aarde tot stilstand komt. Alle bewegingen die het beeld maakt voltrekken zich tussen die afkomst en dat eindpunt. Uit de aarde naar de aarde. Welke richting de beeldhouwer het beeld uitstuurt, altijd is de beweging cyclisch en daarmee niet anders dan wat de natuur doet. Alles komt weer op de plek waar het begint en omgekeerd. Het beeld verheft zich, vertakt zich, opent en sluit zich.
Het kijkt vooruit en weer terug. In elk beeld van Voets is er die beweging en tegenbeweging, zoals elke vorm haar tegenvorm schept.
Het beeld bij hole 1 vormt een hommage aan de missionarissen.
De pijlen wijzen eerst naar binnen. Burgers die van alle windstreken intraden bij de congregatie. Dan trapsgewijs omhoog als bewijs voor de opleiding die men kreeg in het Missiehuis. Dan de pijlen wijzend naar buiten uitgezonden naar vele continenten. De Escher- achtige harten beelden de liefde en het geloof uit.
  
   6   7   8   9   10